Начало

 ДГ "Чучулига” получава своето име през 1993 г., когато се обединяват три детски градини – "Осми март”, "Възраждане” и част от "Родопа”.

 ДГ "Чучулига” е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 3 до 7-годишна възраст. Детската градина разполага с 5 сгради в два квартала – "Възраждане” и "Локомотив”.
 Посещавана е от 300 деца, разпределени в 11 групи, от които четири подготвителни.

 Екипът на ДГ "Чучулига” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с Европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното възпитание.