Превенция на агресивното поведение

   

     

 

 

 

     Днес в ДГ г-жа Д. Василева от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ – РЗИ Русе, запозна по интересен и интерактивен начин  децата с темата за превенция на агресията. Тя разказа  и обясни на децата  с примери какви трябва да са взаимоотношенията между тях, за да са игрите и преживяванията им радостни и щастливи. Децата с интерес се включиха в разговорите   по въпросите  за превенция на агресивното поведение, за това какво е да си добър приятел  и трудно ли е на тази възраст да си послушен.

    Темите за гнева и лошото поведение, заложени  от учителите в учебно-възпитателната работа с децата, целят превенция на агресивното поведение у най-малките. Съвместната работа с партньори от други институции, беседи по теми, свързани с насилието и тормоза и участието на децата в ролеви игри, подпомагат превенцията на агресивното поведение, учат децата на толерантност и умение да съпреживяват.