АКТУАЛИЗАЦИЯ КЪМ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИЕМА НА ДЕЦА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ОБСТАНОВКА