Билкова градинка

       Децата от група „Бърборино“ с учител З. Петкова направиха „ Билкова градинка“, като засадиха в двора на детската градина билки. Със старание и любов те ще се грижат за мента, босилек, маточина и други билки. Тази инициатива е продължение на работата по тема „Природата е наш дом“. Преди няколко години малчуганите посадиха малка брезичка, която – благодарение на грижите  на деца и учители – днес вече е голямо дърво. Алпинеумът пред детската градина, изграден с желание да  раззелени и украси двора, също бе създаден и се поддържа от децата и персонала на ДГ.  Всички тези мероприятия – като част от екологичното възпитание на децата – на практика натрупват опит и умения у малките ни възпитаници за положително отношение към природата и околния свят.