ВАЖНО – във връзка с отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование – III и IV възрастова група