Ден на здравето

     Инициативата „Ден на здравето“ предизвика деца и учители от всички възрастови групи да участват в есенни спортни игри. Спортът е здраве! – това мото обедини децата и те с желание и ентусиазъм се включиха в есенна надпревара.

     Освен настроение и емоции, игрите със състезателен характер възпитават  дисциплина, физически качества и способстват за закаляване на детския организъм.