Дни на отворени врати

      В дните на отворени врати в ДГ „Чучулига“ родителите имат възможност да участват в педагогически ситуации, в които учителите показват как чрез използването на иновативни подходи и методи се провокира креативността и творческите заложби на децата.

    Във втора група „Бърборино“ децата, заедно със своята учителка З. Петкова, изработиха хранилки за птици от еко материали. Основната цел е формиране на  екологична култура,  възпитание в  принципите на екологосъобразен  начин на живот и изграждане на  уважение и положително отношение към природата.   

   Трета група „Смърфчета“ се превърна в детска лаборатория, където с помощта на г-жа С. Бенева децата чрез опити и експерименти откриха някои от свойствата на водата.

  В подготвителните групи „Ян Бибиян“ и „Питър Пан“ малките възпитаници показаха знания в подготовката си по български език, като отлично се справиха с дидактичните игри за звукове и букви. Децата демонстрираха умения за работа в екип, вземане на решения и работа с интерактивни средства.