Допълнително обучение  по Български език по проект „Активно  приобщаване в системата за предучилищно образование“

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     След прекъсване през декември, поради извънредната епидемиологична обстановка, бе възобновена работата по проект „ Активно  приобщаване в системата за предучилищно образование“ – Дейност 1: Допълнително обучение  по Български език.

     Заниманията с малки групи деца позволяват да се постигне пълноценно включване на  всяко дете в дейностите. Чрез използване на игри и игрови упражнения в езиковото обучение на децата се стимулира интересът им към българската реч и желанието им за индивидуална изява.