Европейски ден на спорта

 

 

 

 

 

 

      На 27 септември 2019 г. ДГ „Чучулига“ отбеляза Европейския ден на спорта, като част от мероприятията, свързани с Европейската седмица на спорта.

    Включването в инициативата дава възможност детската градина да популяризира физическото възпитание и спорта сред подрастващите. Създавайки условия за забавление чрез физическа активност,  учителите целят да подобрят общественото здраве, да стимулират любов към спорта като част от стремежа за учене през целия живот, както  и да развият социални умения у децата.