Елхичка грей

     Грейнаха светлинките на ДГ „Чучулига“! Традиционно, с кратка програма деца, родители и учители съпреживяха един емоционален момент. След обратното броене, всички се хванаха на хорото в очакване на коледни чудеса.