Здрави, бодри и щастливи

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

     Утринната гимнастика в ДГ „Чучулига“ е начин за ободряване, раздвижване и създаване на добро настроение у децата. Провеждана на открито, тя влияе благотворно за укрепване на детския организъм, повишава имунитета , приучва децата на определен режим, ред и умения за самоорганизация. Подготвя всички – и малки, и големи – за по-лесно преминаване към активни занимания.