Здравно-хигиенни навици през лятото

     Във връзка с превенция на опазване на здравето в ДГ на гости бе старши експерт Илиана Иванова от РЗИ – Русе  към отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето“, която запозна децата със значението на миенето на ръцете и спазването на здравно-хигиенните навици. Тя им разказа по интересен начин за причинителите на различните заболявания и как децата да се предпазват от тях,  чрез формиране на хигиенни навици.

     Съвместната работа на педагогическия екип на ДГ  със специалисти от РЗИ – Русе е тенденция в работата им по формиране на здравна култура у децата още от най-ранна детска възраст.