Земята е наша къщурка зелена и нека е чиста, добре подредена

      В ДГ „Чучулига“ учителите се стремят да формират у децата екологосъобразно поведение чрез разнообразни форми на работа.

     Днес децата заедно със старши учител Д. Калбанова се погрижиха за цветните градинки, като ги прекопаха и поляха цветята в тях, плевиха тревичките, почистиха и изхвърлиха отпадъците разделно.

     Децата активно се включиха в практическото занимание, като изявиха желание да направят градинка с билки.

     Работата на учителите с децата по посока опознаване и спазване нормите на екологична култура и поведение е важна за екологичното образование, като част от гражданското образование.