Изложба „Есен-вълшебница“

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     И тази есен във фоайето на  ДГ „Чучулига” беше подредена изложба, в която  „по детски” беше отразена красотата на природата през този сезон. Природните материали придобиха, благодарение на деца, родители и учители, интересни форми и фигури  – плод на екипна работа, въображение и творчески усет.