ИКТ в системата на предучилищното образование

     За поредна година ДГ „Чучулига“ кандидатства по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното образование“ през месец септември 2020 г . Днес можем да се похвалим, че кандидатурата бе одобрена и детската градина е в очакване на комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор, които ще се използват от педагозите за стимулиране интереса на децата към образователния процес и развиване уменията за работа с интерактивни средства.