И ние скоро ще бъдем ученици

     

 

 

 

 

 

    Във връзка с прехода и адаптирането на децата от детската градина към училище  бе осъществена среща на децата от IV-те подготвителни групи „Ян Бибиян“ и „Питър Пан“ с ученици от ОУ „Възраждане“ – гр. Русе. Бъдещи и настоящи ученици бяха част от театрализирани игри и съвместни занимания за сръчни ръчички.