Квалификация на тема: Коучинг – иновативен подход

     В детската градина бе проведена вътрешно-методическа квалификация на тема: „Коучинг-подход във възпитанието в ДГ – за кого и как?“. Учителите проследиха презентация по темата, която разкри един нов, различен подход в работата с децата, чийто  акцент е  върху ролята на педагога като коуч/треньор или инструктор,  подпомагащ обучаемите, докато  постигнат конкретна цел или резултат. Коучинг подходът отключва потенциала на всяко дете и увеличава неговата успеваемост чрез подкрепящата комуникация с учителя и  създадената развиваща среда.

     Положителният диалог с учителя-коуч/тренъор подпомага изясняването на проблема, като провокира детското мислене, засилва мотивацията на децата, развива способностите им и повишава тяхното самочувствие.