Конкурсите – възможност за изява на даровити деца

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     Във всяко дете се крие някакъв талант. Добрият учител умее да открива този талант и да го развива.

     Конкурсите за детска рисунка са една от възможностите, които позволяват на децата да проявят своята креативност, да покажат способностите си по различни теми и да се изявят.

    През учебната година ДГ “Чучулига“ се включи в различни конкурси: „Добрият пример“ – Зеленко, „Моята мечтана професия“, „Магията на Кукеровден“, „Защо трябва да ядем плодове, мед и мляко?“, „Картичка за мама“.

     Работата с даровити деца изисква  обединяването на усилията на учители, родители и образователни институции, което предполага добро сътрудничество и много индивидуална работа. Всичко това създава благоприятни условия за реализиране творческия потенциал на децата.