Малки „експресионисти“


     Децата от ІІ –ра група „Бърборино“ , с помощта на г-жа Петкова, овладяха една нетрадиционна техника на рисуване – рисуване с … вилица. На листа се появиха интересни, леко експресионистични елхички! Без да ги затруднява, работата по създаването на творбите донесе на децата удовлетворение и самочувствие от придобитите нови умения .
     Използването на иновативни техники предизвиква интерес у децата, стимулира тяхното въображение и им позволява да разкрият напълно своя потенциал по време на творческия процес. Г-жа Петкова използва елементи на експресионизма , като насочи децата да търсят изкривяване и издължаване на линиите и формите , както и наситени цветове , което им достави много положителни емоции.