Национален маратон на четенето

dav
dig
dig
dav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

        За поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация  организира Национален маратон на четенето. Периодът, през който се провеждат събитията, посветени на книгата и четенето, е свързан с две важни дати: Международният ден на детската книга – 2 април и Международният ден на книгата и авторското право – 23 април.

      Във връзка с това гости на децата от III и IV подготвителни групи на ДГ „Чучулига“ бяха г-жа Севдалина Тодорова и г-жа Ива Цветкова – представители на Детски отдел на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ .

     Като една добра фея на цветята г-жа Цветкова прочете на децата  стихове и разкази, тематично свързани с пролетта, приятелството и доброто.

     Маратонът на четенето е отворен към всички, които искат да се включат в него и да станат част от общността на четящите хора. Доказателство за това е, че когато г-жа Тодорова започна да чете интересна приказка, любознателно дете от IV подготвителна група продължи четенето, за което бе поздравено от гостите.

     Идеята на разнообразните инициативи на маратона на четенето е да се провокират хора на различна възраст да четат  и разговарят за любими книги и герои.