Национална седмица на четенето

 

 

 

 

     Националната седмица на четенето, която се проведе между 9 и 13 декември 2019 година, премина интересно и вълнуващо в нашата детска градина. В разнообразни инициативи активно се включиха деца от различни групи. Децата бяха част от разнообразни дейности за насърчаване на интереса към четенето, реализирани под формата на: изложба от детски рисунки „Приказен свят“; разказване на приказки; споделяне и размяна на книги; маратон на четенето с участие на учители и родители; драматизация на приказка, представена от ученици на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“; посещение в библиотеката на РУ „А. Кънчев“.

     Целта на организираната Национална седмица на четенето е да се повишава грамотността на децата и да се засили любовта към книгата и четенето.