Открита практика пред родители

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Като част от дните на отворени врати г-жа М. Дялова проведе открита практика в I група „Малкият принц“. Родителите бяха свидетели на пълни с емоции „Заешки игри“, чрез които децата, забавлявайки се, затвърдиха различни естествено-приложни движения. Децата от II група „Пипи дългото чорапче“, под насоките на своята учителка г-жа Х. Иванова, апликираха с творческо вдъхновение на тема „Есен вълшебница“. В група „Мики Маус “ откритата практика бе по образователно направление „Околен свят“ с тема „Плодове и зеленчуци“. Госпожа И. Ляева, съчетавайки интерактивни и традиционни методи и средства на работа, предложи на децата разнообразни игри. Децата показаха пред своите родители знания за плодовете и зеленчуците, за тяхното съхранение за зимата и ползата от консумиране на повече плодове и зеленчуци.