Открита практика пред родители

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

          Приключиха дните на отворени врати в ДГ „Чучулига“, които са добра възможност – за родителите да участват в педагогическите ситуации, а за учителите – да демонстрират как използването на иновативни подходи и методи провокира креативността, съобразителността и логическото мислене на децата.

     В IV подготвителна група „Ян Бибиян“ малките ни възпитаници се състезаваха, показвайки знания по безопасно движение по пътищата, а родителите бяха в ролята на жури. В съревнователни игри децата измайсториха интерактивни картини, програмираха bee-bot по даден код, обясняваха значението на пътни знаци, анализираха различни пътни ситуации.

     Децата от IV подготвителна група „Питър Пан“ чрез словесно-логическа задача,  театър на сенките, индивидуални и групови задачи, свързани с различни образователни направления, систематизираха знанията и уменията си по темата „Приказка за есента“. Децата показаха умения за работа в екип, вземане на решения и работа с интерактивни средства.

     Откритата практика във II група „101 далматинци“ на тема „Плодове и зеленчуци“ провокира децата да покажат знания за ползата от тях, за начините за консервирането им, както и умения да ги разпознават не само по форма, но и по вкус.