Открита практика

     В  на дните на отворените врати  в детската градина , в група „Малкият принц“  децата демонстрираха знания и умения как да се грижат за дивите и домашни животни през зимата. Целта на г-ца Н. Арнаудова е възпитаване  на екологосъобразно поведение у децата и обич към животните.

    Децата от група „Бон бон“ и тяхната учителка Р.  Игнатова представиха математическите си познания на тема „Запознаване с цифрата на числото 3“.