Практикум по гражданска защита и пожарна безопасност

 

     За поредна година в нашата детска градина се проведе практическо занятие по Гражданска защита и пожарна безопасност. Основната цел на това занятие е да се осигури по-висока степен на безопасност на деца, учители и служители при екстремални условия – земетресение, пожар и други случаи на възникнала опасност.