Практическо занятие по БДП

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      На 15.05.2019 г. в двора на ДГ „Чучулига“ бе проведена практическа ситуация по БДП „Мога да се пазя сам на улицата“. Игрите бяха проведени съвместно с представители на РЗИ, гр. Русе  д-р Е. Юстиниянова – началник  отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ и експерт – И. Иванова.

      Целта на практическата ситуация бе формиране на транспортна култура и безопасно поведение на децата като пешеходци.

      Под формата на  игри децата демонстрираха своите знания и умения за основни правила за безопасно движение по улицата, кръстовището, тротоара и пешеходната пътека.

      След края на проведените игри, д-р Юстиниянова връчи на децата награди и каски за безопасно управляване на велосипед и тротинетка.