Превенция на агресията и тормоза сред децата

     Тема на срещата на децата от ІV подготвителна група „Ян Бибиян“ с г-жа Д. Василева от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ на РЗИ – Русе беше: „ Агресията и насилието сред  децата“. Чрез презентация ,на децата бе разяснено що е агресия, що е насилие . Особено внимание събуди разговора за формите на насилие и тормоз.  Интерес  у децата предизвика и въпроса как се реагира на неприемливо поведение. В края на срещата малките възпитаници на детската градина  разбраха, че има начини да се научат на самоконтрол, спокойствие и разбиране  желанията на другите.

     Благодарение на подобни беседи и използването на ролеви игри , учителите от ДГ “Чучулига“, съвместно с парньори от други институции, учат децата да съпреживяват и съчувстват на околните, т. е. да играят с други деца. Изграждането на емпатия, състрадание и доверие е основата за формиране на по-общото и по-сложно чувство и преживяване, каквото е толерантността.