Приложение на коучинг-подхода в детската градина

   

    Учителите в I  група „Бърборино“- г-жа Петкова и III група „Мики Маус“ – г-жа Христова на практика показаха как чрез създаване на развиваща среда се постига развиване на творческите способности на децата. Насърчавайки своите възпитаници към активност и самостоятелност, учителите развиват у тях максимално нови умения.

     В рамките на няколко дни децата от I група опознаваха и пресъздаваха зимата и нейната красота в различни дейности – първи опити със сняг, разказ по зимни картини, направа на пъстри ръкавички чрез промушване на конци и други. Децата от  III група използваха нова интересна техника – рисуване с морска сол и сътвориха красиви снежинки.

    Включването на нестандартни материали в творческите дейности провокира детската креативност и желание за изява, повишава вярата в собствените възможности и води до удовлетворение от постигнатото.