Метод „Дизайн мислене“, реализиран в Проект „Аз обичам България!“

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Чрез иновативният метод „дизайн-мислене“ децата  от ПГ „Ян Бибиян“ бяха включени в практически дейности, които да ги мотивират и насърчат  да решават различни творчески задачи, свързани с темата за Родината. Разработеният проект „Аз обичам България!“ е предизвикателство, по време на което , в рамките на една седмица – децата проучваха, планираха, търсеха варианти и създаваха свои решения.  По този начин, в един творчески процес, бе засилена тяхната мотивация и стремеж към постижение,  насърчиха се уменията им за работа в екип, стимулирано бе желанието им за експериментиране.  Децата ІV гр.“Ян Бибиян“ представиха своя продукт  пред родителите и децата от детската градина.   

      Проектът ”Аз обичам България!” е насочен към възпитаване на национално самосъзнание и чувство за принадлежност към семейство, род и родина чрез мъдростта на фолклора.