Проект „Велик и безсмъртен“

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    Учителите от IV група „Ян Бибиян“, използвайки иновативния метод „дизайн-мислене“, предложиха на децата от групата разрешаване на различни творчески задачи по проект, наречен „Велик и безсмъртен“. Поднесена емоционално, информацията за героичния му живот и дело мотивира децата за участие в практически дейности. В рамките на една седмица включването на разнообразни занимания като: рисуване на портрет на Апостола, моделиране на паметник на героя, решаване на кръстословица, сглобяване на книжка за Левски, изработване на постер за живота му и т.н., засили детския стремеж към постижение,  разви уменията за екипна работа.  В края на седмицата децата поднесоха цветя в къта, посветен на Васил Левски, и запазиха минута мълчание в памет на безсмъртното му дело.

     Родителите, съпричастни с любознателните си деца, заедно с тях поднесоха цветя пред паметника на Левски в Парка на възрожденците.  

      Проектът ”Велик и безсмъртен”, обединил деца, учители и родители, е насочен към възпитаване на национално самосъзнание и чувство на гордост от принадлежността към един народ, родил велики българи като Васил Левски.