Първи учебен ден

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

    Тържествено бе открита новата 2019-2020 учебна година в нашата детска градина. С песни и стихове децата показаха радостта от завръщането сред приятелите, както и очакването на нови предизвикателства в овладяването на знания.

     Поздрав към всички гости и деца отправи директорът на детската градина г-жа Гвоздейкова. С пожелание да им върви по вода, менчето плисна председателят на Обществения съвет на ДГ „Чучулига“ доц. д-р Орлин Петров, след което, под венец от цветя, децата влязоха в своите занимални.

     Нека за всички  – деца, родители и учители – новата учебна година  да е успешна и ползотворна, наситена с игри, ентусиазъм и положителни емоции!