Работа по проект „Активно приобщаване в системата за предучилищно образование“

     

 

 

 

     Възобновена бе дейността по проект „ Активно  приобщаване в системата за предучилищно образование“ по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ – Дейност 1: Допълнително обучение  по Български език.

     Заниманията се провеждат на открито с малки групи деца. Подборът на интересни за децата теми ги провокира към езикова активност, обогатява речниковия им запас, насочва ги към овладяване на речеви етикет за изразяване на книжовен български език.