Силата на музиката

     В изпълнение на плана за вътрешно-методическа квалификация бе проведено обучение на тема : МУЗИКОТЕРАПИЯ – приложими техники за стимулиране на концентрацията и креативността, подпомагане на себеизразяването в комуникацията.

     Използването на музиката е иновативна форма на работа в сферата на музикалното и общото образование.

     Темата бе представена пред екипа чрез интересно презентиране на същността, значението и различни аспекти на въздействие на музиката. Особен интерес предизвикаха кратки видеоклипове, демонстриращи ефекта на музиката в различни режимни моменти. Използването на част от системата на Карл Орф относно съчетаването на ритъм, говор, движение и музика с интересни игри е креативен начин на работа с децата .