Съобщение и декларация информирано съгласие

Saglasie_roditel

Важно: При отсъствие на детето за по-дълъг период, е необходимо да се подаде отново декларация информирано съгласие, за да може да бъде предвидено посещението му за следващата седмица!