Творчество на открито

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    Един от приоритетите на предучилищното образование е да развива потенциала на всяко дете, да стимулира изявата на всяка индивидуалност, както и да дава възможност за творческо изразяване на детската личност.

     Именно това се стремят да постигнат учителите в ДГ „Чучулига“, използвайки методиката Реджио Емили, според която най-важното в развитието,  на детето е – да не му се пречи да изявява своите заложби. Използването на средата  като „трети учител“, осигуряването на свобода на избор дават на децата емоционална подкрепа, благодарение на която те успяват да се справят с емоциите си.

    Изкуствата при този подход заемат първостепенно място при работата с децата. Рисуването е желана и интересна дейност за всяко дете, особено когато е на открито и в нея се включат нестандартни материали като аерофолио, тампони за уши, клечки за зъби и други. В съчетание с разноцветни бои децата създадоха чудесни творби, изразяващи тяхната емоционалност.

     Творенето чрез разнообразни техники и материали разгръща сетивността на децата, открива им нови възможности за взаимодействие със средата, развива важни моторни и физически умения, поощрява въображението.