Творчество на открито

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     „Всяко дете е творец. Проблемът е как да се запази такъв като порасне“ – в духа на тази мисъл на Пабло Пикасо, учителите от ДГ „Чучулига“ се стремят да създават условия за творчество.

     Рисуването е желана и интересна дейност за всяко дете, особено когато е на открито и в нея се включат нестандартни материали като аерофолио, тампони за уши, клечки за зъби и други. В съчетание с разноцветни бои децата създадоха чудесни творби, изразяващи тяхната емоционалност.

     Творенето чрез разнообразни техники и материали разгръща сетивността на децата, открива им нови възможности за взаимодействие със средата, развива важни моторни и физически умения, поощрява въображението.