Тематична проверка : „Обучението по българският език и литература като фактор за запознаване с националните ценности и традиции“

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     През месец февруари 2021 г. се проведе тематична проверка от директора на ДГ по групи, на която педагозите показаха своите професионални качества и постижения с децата. Целта на тематичната проверка е да се поощрява творческата активност на учителите, тяхното професионално развитие, стремежът им да използват както съвременни интерактивни средства и технологии, така и да възпитават у децата  чувство за национална принадлежност , запознаване с българския фолклор и традиции.