Урок по родолюбие

       

 

 

     

 

 

 

    Историческият парк край Варна се превърна в училище по родолюбие за екипа на ДГ „Чучулига“. Посещението на парка дава не само познания за националния бит на българина през вековете, но и възможност да се преживеят интерактивно различни събития.

      Всичко това мотивира учителите на детската градина да работят за формиране на родолюбиви чувства у децата, национална идентичност и гордост, че са наследници на велик народ.