Урок по родолюбие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Традиция в ДГ „Чучулига“ е провеждането на „Урок по родолюбие“, посветен на  Освобождението на България – 3 март. Децата от IV-те подготвителни групи, разделени на отбори, показаха знания за родината, родния град и националните герои на България. Родителите – като част от отборите – активно участваха в урока, като се включиха в състезанието в областите за българския фолклор и традиции.

   Кметът – г-н  Пенчо Милков, поздрави децата  за това, че са научили много за  националните герои, своя роден град и родина. На учителите пожела да продължават да възпитават у децата  патриотични чувства и да са носители на гордия български дух. 

     На децата бяха връчени грамоти и много награди.

     Съвместното честване на български национални празници заедно с родителите подпомага формирането на национална идентичност и самосъзнание у децата, както и съхранението на българските традиции и обичаи.