Урок по родолюбие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Традиционен „Урок по родолюбие“, посветен на  Освобождението на България, проведоха децата и учителите от IV-те подготвителни групи в ДГ „Чучулига“ . Малките родолюбци, разделени на отбори, показаха знания за родния град, родината и националните герои на България. Родителите бяха част от отборите и също помогнаха за успеха на децата, демонстрирайки добро познаване на миналото на България и на фолклорните празници.

     Госпожа Гвоздейкова – директор на детската градина поздрави децата, връчи им грамоти за доброто представяне. Родителите, впечатлени от знанията на децата, наградиха отборите с дидактични игри, а за всеки участник имаше книжка  с патриотична тематика.

     Активното участие на деца и родители  в честването на национални български празници подпомага учителите в работата им по възпитаване на родолюбиви чувства у децата, продължаване на българските обичаи и традиции. Всичко това култивира качества, които да изградят поколение с национална идентичност и самосъзнание – една от основните възпитателни цели на детската градина и семейството.