22 април- Ден на Земята

 

 

 

 

 

     

     

     В детската градина, съвместно с д-р Елка Юстиниянова – началник на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ и експерт  И. Иванова от  Регионалния здравен инспекторат,  бе отбелязан Деня на Земята.  Децата показаха знания за околната среда, за причинителите на замърсяване на Земята, за начините за опазването й, за разделното събиране на отпадъци. Поздравиха гостите с песни и стихове, посветени на Земята.

     Заедно засадиха цветя, които родителите бяха предоставили. Така деца, учители, родители и гости се обединиха около идеята за по -добра и чиста околна  среда.