Закалените деца са по-здрави и по-щастливи, което е от значение не само за тяхното физическо, но и психическото им развитие. А летните месеци са времето, в което могат да бъдат използвани всички благоприятни фактори – чист въздух, слънце и вода. Осигуряването на добра двигателна активност, максимално дългото пребиваване на чист въздух са важна част от закаляването на децата.

     Под формата на забавни игри, които доставят приятни емоции на децата, учителите в  ДГ „Чучулига“ съчетават закалителните процедури – слънчеви, въздушни и водни – с тактилна стимулация. Създавайки възможност за различни сензорни преживявания на децата, те подпомагат цялостното детско развитие.

     Комбинацията от сензорни и двигателни задачи е предпоставка за успешно развиване на фината и общата моторика, умението за общуване, интелекта и речта на децата.