Първи учебен ден

                Тържество с родители няма да бъде организирано.
     Децата се приемат до 8.30 часа по определен график, който ще се публикува преди 15.09.20г.!

Уважаеми родители, напомняме, че:

  1. При прием на новозаписани деца, които за първи път постъпват на ДГ, е необходимо да представите – съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини – следните документи:
  • Здравно-профилактична карта и данни за имунизационния статус на детето от личния лекар
  • Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в ДГ
  • Изследване на кръв и урина, извършено в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен
  1. За децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, при отсъствие за повече от 2 месеца, трябва да представите еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен .
  2. Ако детето е посещавало ДГ в летния период /след 15.07.20 г./, е необходимо да подадете или медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, или Декларация, че не Ви е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
  3. За всички деца е необходимо да се подаде Информирано съгласие за посещение на ДГ през новата учебна година.

Декларация /по т.3/ и Информирано съгласие /по т. 4/ може да изтеглите по-долу.

Декларация

Информирано съгласие