НП „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното образование“ 2019-2020 г.

       ДГ „Чучулига“ кандидатства с  проект, който бе спечелен по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на

Прочетете повече