Партньорство между ДГ „Чучулига“ и РУ „Ангел Кънчев“ по проект, свързан с емоциите и чувствата на децата

        Детска градина „Чучулига“ се включи в работата по проект  „Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на

Прочетете повече