ПРИЕМ,ПРАВИЛНИЦИ

Документи за прием:

Заявленията се подават по електронен път на сайта на Община Русе,съгласно Правила утвърдени от Общински съвет .

Необходими медицински документи при постъпване в детската градина:

  1. Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии.
  2. Изследване за чревни паразити.
  3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.
  4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето,здравно-профилактична карта/талон/ на детето,попълнена от личния лекар.
  5. Медицинска бележка от лекар за липсата на контакт на детето със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване в детската градина.

ПравилнициЗа контакти:

Адрес: България, 7004 гр. Русе, ул. “Борислав”4
телефон/факс: 082/ 591 583
е-mail: chuchuligi@abv.bg

Форма за контакти

Вашия e-mail:
Относно:
Съобщение: