„Gorata.bg“- Ние не садим гора – ние садим бъдеще!

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     За втора поредна година децата от  III и IV група на детската градина се включиха в инициативата на „Gorata.bg“. От организацията, която администрира  сайта Гората.бг децата получиха  безплатно саксийки, семена от явор и кестен, както и инструкции какво трябва да направят, за да отгледат от семената дръвчета.

     Засаждането на семената и проследяването на израстването им е приятен и забавен начин децата да научат каква е ролята на дърветата в природата и в живота на хората. Знанието, добито по този „изследователски“ път, се запечатва ярко и трайно в съзнанието на децата и насърчава екологичното им мислене и поведение спрямо природата и нейното опазване. Така учителите по достъпен начин дават важни знания на децата, онагледявайки ги чрез засаждането – знания за въздуха и кислорода, за животинския свят, за почвата, за сезоните и др.