XII Национална научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Детска  градина „Чучулига“ бе участник в XII Национална научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“, в която беше представен добрия педагогически опит и творческия потенциал на учителите в предучилищното образование.

     Конференцията се проведе от 15 до 17 април в гр. Русе. Гости на събитието бяха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на Община Русе Пламен Стоилов, народни представители, ректорът на Русенския университет и председател на Общинския съвет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев,  началникът на Регионалното управление по образованието д-р Росица Георгиева и др.

     Официалната част по откриването  бе последвана от  концерт в Канев център, изнесен от деца и учители от детските градини на град Русе.  Като част от мероприятията на конференцията  гостите посетиха и русенските детски градини, присъствайки на различни практически моменти. Споделен бе  добър опит по съвременни методи и технологии, прилагани в образователната практика на детските градини.

     В ДГ “Чучулига“ бе показана практика за използването на интерактивните технологии при запознаването на децата с християнските пролетни празници – Лазаровден, Цветница и Великден.