За Нас

          ДГ “Чучулига” е общинско детско заведение за възпитание, обучение и социализация на деца от 3 до 7-годишна възраст.  Детската градина разполага с 3 сгради в два квартала  –  “Възраждане” и “Локомотив”.  Посещавана е от 256 деца, разпределени в 9 групи.  ДГ “Чучулига” получава своето име през 1993 г. при обединяването на три детски градини – “Осми март”, “Възраждане” и част от “Родопа”.

            Екипът на ДГ “Чучулига” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното образование.

            През годините колективът на ДГ “Чучулига” си партнира  и обменя опит с учители от Великобритания, Италия, Германия, Турция, Румъния, Франция, Македония, Хърватска и Чехия.

           ДГ “Чучулига” е с много добра и модерна материална база. Всяка група е обзаведена с удобни, ергономични, цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност. Детската градина разполага с различни кабинети: музикална зала, физкултурен салон, учителска стая, зимна градина. Дворът е слънчев, озеленен и предлага уреди за занимания и игри на открито.

            Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрени от МОН програми, програмна система на детската градина, помагала и познавателни книжки, одобрени от МОН.

           Стратегическата цел на педагогическия екип е: Постигане на качествен възпитателно-образователен процес.

           Акцентите в работата са:

  • Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.
  • Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.
  • Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.
  • Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

          За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие и изява на децата  ДГ “Чучулига” предлага:

  • Подготовка за училище в специализирани групи.
  • Конструиране, философия за деца, култура на поведение.
  • Танци.
  • Екология и здраве.
  • Интерактивни средства / интерактивна дъска, компютър, таблети, роботчета и интерактивни играчки/.

       Стремежът на целия екип е да се осъществи приемственост, да се даде перспектива в развитието на децата и благоприятни условия за щастливо детство.

       Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина “Чучулига” в желана територия за деца, родители и учители!