Водна фиеста

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Деца и учители от ДГ „Чучулига“ се включиха в пиратско детско състезание.  И малки, и големи се забавляваха в жегите с игри с вода, миди и пиратски приключения.

      Игрите и забавленията с вода, под ръководството на педагозите и медицинските лица, са важна част от закаляването на децата през летния период.