Вътрешно-методическа квалификация

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               

       Учителите от ДГ „Чучулига“ участваха във вътрешно-методическа квалификация на тема: „Ленд-арт и ефимерно изкуство – приближаване към природата чрез изкуството.“

       Целта на квалификацията бе да се обърне внимание на природата като източник на вдъхновение  и стимулиране  към създаване на произведения  от природни материали. Ленд-арт е изкуство, което се създава в природна среда и съществува в хармония с природата. Най-общо става въпрос за преподреждане, прегрупиране и премоделиране на естествени материали като почва, скали, камъни, пясък, вода, различни органични материали – дънери, клони, листа и др.

       В хода на квалификацията педагозите, разделени на групи, осъществиха свои идеи за ленд-арт проекти, които биха могли да приложат в работата с децата, използвайки  всичко онова, което може да се намери сред природата: клончета, листа, камъчета, миди, пясък, пръст и други.